Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie oraz wykonanie ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP – Muzeum Broni Pancernej

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 4 czerwca 2018 o 10:12:24. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Ogłoszenie o zamowieniu
SIWZ
Załaczniki nr 1_ 3-5 do SIWZ
Załacznik nr 2 do SIWZ JEDZ
Załacznik nr 6 do SIWZ – IPU
Załacznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 8 do SIWZ
Załacznik nr 9 do SIWZ – Tabela elementow rozliczeniowych
Załacznik nr 10 do SIWZ_PROGRAM FUZ
Zalacznik nr 11-1 do SIWZ_PROJEKT KONCEPCYJNY
Zalacznik nr 11-2 do SIWZ_PROJEKT KONCEPCYJNY
Załacznik nr 12 do SIWZ_PRZEDMIAR ROBOT
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
zawiadomienie nr 2 o wyjasnieniu i zmianie tresci SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 2

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

4 czerwca 2018 o 10:12:24Current Revision
Content
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Ogłoszenie- o-zamowieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamowieniu</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Ogłoszenie- o-zamowieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamowieniu</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/SIWZ.pdf">SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/SIWZ.pdf">SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załaczniki- nr-1_-3-5-do- SIWZ.doc">Załaczniki nr 1_ 3-5 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załaczniki- nr-1_-3-5-do- SIWZ.doc">Załaczniki nr 1_ 3-5 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załacznik- nr-2-do-SIWZ- JEDZ.doc">Załacznik nr 2 do SIWZ JEDZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załacznik- nr-2-do-SIWZ- JEDZ.doc">Załacznik nr 2 do SIWZ JEDZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załacznik- nr-6-do-SIWZ- IPU.pdf">Załacznik nr 6 do SIWZ - IPU</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załacznik- nr-6-do-SIWZ- IPU.pdf">Załacznik nr 6 do SIWZ - IPU</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załacznik- nr-7-do-SIWZ.doc">Załacznik nr 7 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załacznik- nr-7-do-SIWZ.doc">Załacznik nr 7 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załacznik- nr-8-do-SIWZ.doc">Załacznik nr 8 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załacznik- nr-8-do-SIWZ.doc">Załacznik nr 8 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załacznik- nr-9-do-SIWZ- Tabela-elementow- rozliczeniowych.xlsx">Załacznik nr 9 do SIWZ - Tabela elementow rozliczeniowych</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załacznik- nr-9-do-SIWZ- Tabela-elementow- rozliczeniowych.xlsx">Załacznik nr 9 do SIWZ - Tabela elementow rozliczeniowych</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załacznik- nr-10-do-SIWZ_ PROGRAM-FUZ.zip">Załacznik nr 10 do SIWZ_PROGRAM FUZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załacznik- nr-10-do-SIWZ_ PROGRAM-FUZ.zip">Załacznik nr 10 do SIWZ_PROGRAM FUZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Zalacznik- nr-11-1-do-SIWZ_ PROJEKT-KONCEPCYJNY.zip">Zalacznik nr 11-1 do SIWZ_PROJEKT KONCEPCYJNY</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Zalacznik- nr-11-1-do-SIWZ_ PROJEKT-KONCEPCYJNY.zip">Zalacznik nr 11-1 do SIWZ_PROJEKT KONCEPCYJNY</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Zalacznik- nr-11-2-do-SIWZ_ PROJEKT-KONCEPCYJNY.zip">Zalacznik nr 11-2 do SIWZ_PROJEKT KONCEPCYJNY</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Zalacznik- nr-11-2-do-SIWZ_ PROJEKT-KONCEPCYJNY.zip">Zalacznik nr 11-2 do SIWZ_PROJEKT KONCEPCYJNY</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załacznik- nr-12-do-SIWZ_ PRZEDMIAR-ROBOT.zip">Załacznik nr 12 do SIWZ_PRZEDMIAR ROBOT</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Załacznik- nr-12-do-SIWZ_ PRZEDMIAR-ROBOT.zip">Załacznik nr 12 do SIWZ_PRZEDMIAR ROBOT</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjasnieniu-i-zmianie- tresci-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjasnieniu-i-zmianie- tresci-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/zawiadomienie- nr-2-o-wyjasnieniu-i-zmianie- tresci-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/zawiadomienie- nr-2-o-wyjasnieniu-i-zmianie- tresci-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/zawiadomienie- nr-2-o-wyjasnieniu-i-zmianie- tresci-SIWZ.pdf" >zawiadomienie nr 2 o wyjasnieniu i zmianie tresci SIWZ</a>  
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia-2.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia-2.pdf" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Infromacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Infromacja z otwarcia ofert</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania-www.pdf" >Zawiadomienie o wyniku postępowania - www</a>
  &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0