Muzeum i Oddziały

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 23 sierpnia 2017 o 13:21:58. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
tel. 022 629 52 71 (72)
fax 022 628 58 43
muzeumwp@muzeumwp.pl
sekretariat@muzeumwp.pl


Muzeum Wojska Polskiego
Oddział Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej
ul. Powsińska 13
02-920 Warszawa
Numer telefonu: 022 8582212


Muzeum Katyńskie
Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego
Ul. Jana Jeziorańskiego 4
Cytadela Warszawska
ul. Jana Jeziorańskiego 4
01-783 Warszawa
Numer telefonu: +48 261 878 342
Fax: +48 261 877 231
Strona www: www.muzeumkatynskie.pl

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

23 sierpnia 2017 o 13:21:58Current Revision
Content
<strong>Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie</strong> <strong>Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie</strong>
Al. Jerozolimskie 3 Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa 00-495 Warszawa
tel. 022 629 52 71 (72) tel. 022 629 52 71 (72)
fax 022 628 58 43 fax 022 628 58 43
<a href="maitlo: muzeumwp@muzeumwp.pl" >muzeumwp@muzeumwp.pl</a> <a href="maitlo: muzeumwp@muzeumwp.pl" >muzeumwp@muzeumwp.pl</a>
<a href="maitlo: sekretariat@muzeumwp.pl"> sekretariat@muzeumwp.pl</a> <a href="maitlo: sekretariat@muzeumwp.pl"> sekretariat@muzeumwp.pl</a>
<hr /> <hr />
<strong>Muzeum Wojska Polskiego</strong> <strong>Muzeum Wojska Polskiego</strong>
<strong>Oddział Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej</strong> <strong>Oddział Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej</strong>
ul. Powsińska 13 ul. Powsińska 13
02-920 Warszawa 02-920 Warszawa
Numer telefonu: 022 8582212 Numer telefonu: 022 8582212
<hr /> <hr />
<strong>Muzeum Katyńskie <strong>Muzeum Katyńskie
</strong><strong>Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego </strong><strong>Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego
</strong><strong>Ul. Jana Jeziorańskiego 4</strong> </strong><strong>Ul. Jana Jeziorańskiego 4</strong>
Cytadela Warszawska Cytadela Warszawska
ul. Jana Jeziorańskiego 4 ul. Jana Jeziorańskiego 4
01-783 Warszawa  01-521 Warszawa
Numer telefonu: +48 261 878 342 Numer telefonu: +48 261 878 342
Fax: +48 261 877 231 Fax: +48 261 877 231
Strona www: <a href="http:// www.muzeumkatynskie.pl/" target="" name="">www.muzeumkatynskie.pl</a> Strona www: <a href="http:// www.muzeumkatynskie.pl/" target="" name="">www.muzeumkatynskie.pl</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0