Archiwum kategorii: Zakończone postępowania

Zakończone postępowania

Usługa pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania
Zawiadomienie o wyniku – strona internetowa
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki nr 1-4 do SWZ
Załączniki nr 5-6 do SWZ
Załączniki nr 7 do SWZ

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż oznakowania zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi oraz oświetlenia ekspozycji zewnętrznej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki nr 1-4 oraz 8 do SIWZ
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Infromacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu i wykluczeniu – www

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Decyzja o unieważnieniu postępowania cz. 1

Decyzja o unieważnieniu postępowania cz. 2

Hits: 0

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Zmiana nr 2 SIWZ

Informacja z otwarcia ofert – sprzątanie

Zawiadomienie o wyniku – część 1

Zawiadomienie o wyniku – część 2

Hits: 0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Energia elektryczna

Załącznik do SIWZ

Zawiadomienie o wyjaśnieniu SIWZ

informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania na zakup energii elektrycznej

Hits: 0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania – Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP – Muzeum Broni Pancernej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 wykaz osób

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę wjazdu na teren Cytadeli Warszawskiej od ul. Wybrzeże Gdyńskie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ

Załaczniki nr 1-11

załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków

załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 4 do SIWZ – informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych robót budowlanych

załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia

załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie na temat uprawnień

załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie w sprawie podwykonawców

załącznik nr 9 do SIWZ – tabela wartości elementów scalonych

załącznik nr 10 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

załącznik nr 11 do SIWZ – karta gwarancyjna

Załączniki nr 12-91

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SIWZ

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie nr 4 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na Usługi sprzątania w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego – oddział Muzeum Katyńskie przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zawiadomienie o wyniku – BIP

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony osób i mienia w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego – Oddział Muzeum Katyńskie przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ – załączniki

Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania – BIP

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Wojska Polskiego w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ – załączniki

Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ – BIP

Zawiadomienie o wyniku postepowania BIP

Hits: 0