Archiwum kategorii: Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenia o zamówieniach.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację zabytków ze zbiorów Muzeum Katyńskiego – oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. (Zakończone)

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
Załącznik nr 11 do SIWZ – wykaz konserwacja obiektów archiwalnych
Załącznik nr 12 do SIWZ – wykaz konserwacja obiektów papierowych (grobowych)
Załącznik nr 13 do SIWZ – wykaz konserwacja obiektów tzw. trójwymiarowych (grobowych)

Zawiadomienie nr 1 o zmianie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania – cz. 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania – cz. 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – cz. 3

Hits: 0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ – Tabela elementów scalonych
Załącznik nr 11 do SIWZ – projekt budowlany zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany
Załącznik nr 12 do SIWZ – projekt budowlany konstrukcyjny
Załącznik nr 13 do SIWZ – projekt budowlany instalacji elektrycznych
Załącznik nr 14 do SIWZ – projekt budowlany instalacji sanitarnych
Załącznik nr 15 do SIWZ – projekt budowlany drogowy
Załącznik nr 16 do SIWZ – projekt budowlany instalacji SSP
Załącznik nr 17 do SIWZ – projekt wykonawczy zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany
Załącznik nr 18 do SIWZ – projekt wykonawczy konstrukcyjny
Załącznik nr 19 do SIWZ – projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
Załącznik nr 20 do SIWZ – projekt wykonawczy instalacji sanitarnych
Załącznik nr 21 do SIWZ – projekt wykonawczy drogowy
Załącznik nr 22 do SIWZ – projekt wykonawczy instalacja SSP
Załącznik nr 23 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża budowlana
Załącznik nr 24 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych
Załącznik nr 25 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych
Załącznik nr 26 – Przedmiar robót branża budowlana
Załącznik nr 27 – Przedmiar robót instalacje elektryczne
Załącznik nr 28 – Przedmiar robót instalacje sanitarne
Załącznik nr 29 – Przedmiar robót instalacje SSP
Załącznik nr 30 – Decyzja o pozwoleniu na budowę

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
A-00
A-01
AP-01
AP-02

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 2
Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Przedmiary robót – format ath

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o Wyniku Postępowania

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji rzeźbiarskiej Jerzego Kaliny: „Wagony – Sarkofagi”

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf
SIWZ
Załacznik nr 1 do SIWZ
Załacznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 7a do SIWZ
Załącznik nr 7b do SIWZ
Załacznik nr 7c do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ TWES
Załącznik nr 10 do SIWZ
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Zmienione ogłoszenie o zamówieniu 1

Informacja o unieważnieniu postępowania

Hits: 0

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dotyczących wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych w Cytadeli Warszawskiej

Zaproszenie do złożenia oferty
Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Zał. 2 – Formularz ofertowy
Zał. 3 – Projekt umowy

27062018 Oferenci składający ofertę na opracowanie programów robót_ koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich_ dot. wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych.pdf

 

Hits: 0

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie oraz wykonanie ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP – Muzeum Broni Pancernej

Ogłoszenie o zamowieniu
SIWZ
Załaczniki nr 1_ 3-5 do SIWZ
Załacznik nr 2 do SIWZ JEDZ
Załacznik nr 6 do SIWZ – IPU
Załacznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 8 do SIWZ
Załacznik nr 9 do SIWZ – Tabela elementow rozliczeniowych
Załacznik nr 10 do SIWZ_PROGRAM FUZ
Zalacznik nr 11-1 do SIWZ_PROJEKT KONCEPCYJNY
Zalacznik nr 11-2 do SIWZ_PROJEKT KONCEPCYJNY
Załacznik nr 12 do SIWZ_PRZEDMIAR ROBOT
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 2

Infromacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania – www

 

Hits: 0

Usługi druku dla Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

SIWZ

Informacja z otwarcia kopert
Decyzja o unieważnieniu postępowania


Informacja z otwarcia ofert
Decyzja o unieważnieniu postępowania

DOC200718-004

Zawiadomienie

siwz Sztab Generalny
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie

Hits: 0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – oddział Muzeum Broni Pancernej.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ – karta gwarancyjna

Załącznik nr 9 do SIWZ – tabela elementów rozliczeniowych

Załącznik nr 10 – Projekty budowlane cz1

Załącznik nr 10 – Projekty budowlane cz2

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz1

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz2

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz3

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz4

Załącznik nr 11 – Projekty wykonawcze cz5

Załącznik nr 12 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 13 – przedmiary robót oraz kosztorysy ofertowe

Załącznik nr 14 do SIWZ – decyzja o pozwoleniu na budowę

Załączniki nr 1 – 6 do SIWZ

Zawiadomienie nr 1 o wyjasnieniu i zmianie tresci SIWZ

ZAWIADOMIENIE NR 2 O WYJAŚNIENIU I ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA STRONA INTERNETOWA

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu – 29.12.2016

SIWZ – 29.12.2016

Załączniki do SIWZ – 29.12.2016

zawiadomienie-o-wyjasnieniu-tresci-siwz

informacja-z-otwarcia-ofert

Zawiadomienie o wyniku – cz. 1

Zawiadomienie o wyniku – cz. 2

Hits: 0