Archiwum kategorii: Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenia o zamówieniach.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi prawne, pozostające w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – TM

MWP – usługi prawne – załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu

12032020 Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści ogłoszenia

16032020 Informacja z Otwarcia Ofert

Usługi prawne, pozostające w związku z Budową Muzeum Wojska Polskiego – I etap

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu
Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu
Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu
Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu

31122018 Zawiadomienie nr 1 o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu
02012019 Zawiadomienie nr 2 o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu
zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu – 7.12.18

Załączniki nr 1-3_ 5 i 7-8 do Ogłoszenia

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu Ogłoszenia
Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie Ogłoszenia
Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu Ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku – cz. 1 www

Zawiadomienie o wyniku – cz .2 www

Zawiadomienie o wyniku – cz. 3 www

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2019 r.

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki nr 1-4 do SIWZ

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację zabytków ze zbiorów Muzeum Katyńskiego – oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
Załącznik nr 11 do SIWZ – wykaz konserwacja obiektów tzw. trójwymiarowych (grobowych)
Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaadaptowanie komory fundamentowej na salę konferencyjną Muzeum Katyńskiego”

Ogłoszenie opublikowane
SIWZ
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
załącznik nr 7a PBW.zip
załącznik nr 7b STWiOR
załącznik nr 7c PR
Załącznik nr 8
załącznik nr 9 do SIWZ TWES Komora
Załącznik nr 10 do SIWZ
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Zawiadomienia nr 2 o wyjaśnieni treści SIWZ
informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację i rekonstrukcję zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
Załącznik nr 11 do SIWZ
Załącznik nr 12 do SIWZ
Załącznik nr 13 do SIWZ
Załącznik nr 14 do SIWZ
Załącznik nr 15 do SIWZ
Załącznik nr 16 do SIWZ
Załącznik nr 17 do SIWZ
Załącznik nr 18 do SIWZ
Załącznik nr 19 do SIWZ
Załącznik nr 20 do SIWZ
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści_SIWZ
Załącznik nr 11 do SIWZ – punkt 15
Załącznik nr 21 do SIWZ – Tabela wartości_rozliczeniowych
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załączniki nr 1 do SIWZ – poprawiony
Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku cz. 1 – www
Zawiadomienie o wyniku cz. 2 – www
Zawiadomienie o wyniku cz. 5 – www
Zawiadomienie o wyniku cz. 6 – www
Zawiadomienie o unieważnieniu – cz. 8
Zawiadomienie o unieważnieniu – cz. 9
Zawiadomienie o wyniku cz. 10 – www

Zawiadomienie cz . 3 – www
Zawiadomienie cz . 4 – www
Zawiadomienie cz . 7 – www

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację zabytków ze zbiorów Muzeum Katyńskiego – oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. (Zakończone)

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
Załącznik nr 11 do SIWZ – wykaz konserwacja obiektów archiwalnych
Załącznik nr 12 do SIWZ – wykaz konserwacja obiektów papierowych (grobowych)
Załącznik nr 13 do SIWZ – wykaz konserwacja obiektów tzw. trójwymiarowych (grobowych)

Zawiadomienie nr 1 o zmianie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania – cz. 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania – cz. 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – cz. 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ – Tabela elementów scalonych
Załącznik nr 11 do SIWZ – projekt budowlany zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany
Załącznik nr 12 do SIWZ – projekt budowlany konstrukcyjny
Załącznik nr 13 do SIWZ – projekt budowlany instalacji elektrycznych
Załącznik nr 14 do SIWZ – projekt budowlany instalacji sanitarnych
Załącznik nr 15 do SIWZ – projekt budowlany drogowy
Załącznik nr 16 do SIWZ – projekt budowlany instalacji SSP
Załącznik nr 17 do SIWZ – projekt wykonawczy zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany
Załącznik nr 18 do SIWZ – projekt wykonawczy konstrukcyjny
Załącznik nr 19 do SIWZ – projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
Załącznik nr 20 do SIWZ – projekt wykonawczy instalacji sanitarnych
Załącznik nr 21 do SIWZ – projekt wykonawczy drogowy
Załącznik nr 22 do SIWZ – projekt wykonawczy instalacja SSP
Załącznik nr 23 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża budowlana
Załącznik nr 24 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych
Załącznik nr 25 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych
Załącznik nr 26 – Przedmiar robót branża budowlana
Załącznik nr 27 – Przedmiar robót instalacje elektryczne
Załącznik nr 28 – Przedmiar robót instalacje sanitarne
Załącznik nr 29 – Przedmiar robót instalacje SSP
Załącznik nr 30 – Decyzja o pozwoleniu na budowę

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
A-00
A-01
AP-01
AP-02

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 2
Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Przedmiary robót – format ath

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o Wyniku Postępowania