OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Budowa wjazdu wraz tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 12 marca 2021 o 20:53:25. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie nr 1 ws. zmiany postanowień SIWZ

Ogłoszenie nr 540397633

Zawiadomienie nr 2 w sprawie zmiany postanowień SIWZ

Ogłoszenie nr 540400928

Poprawiony załącznik nr 16 do SIWZ

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ 15-01-2021

SIWZ wjazd z tunelem 21 12 2020
istotne postanowienia umowy 2020 12 21
2020.12.21 ogłoszenie o zamówieniu BZP – budowa wjazdu wraz z tunelem
Załączniki do SIWZ

Informacja z Otwarcia Ofert

 

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją z 12 marca 2021 o 20:53:25 i aktualną wersją. (Być może edytowano jedynie ustawienia niewidoczne dla użytkownika.)

Hits: 0