Archiwum autora: Administrator

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu oferty – BIP

Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. 1 – BIP

Zawiadomienie o wyniku postępowania – cz. 2 BIP

Informacja z otwarcia ofert – Ochrona

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu – ochrona 2021

Załączniki nr 1-3_ 5_ 7 i 8 do Ogłoszenia

Hits: 0

Prace porządkowe i oczyszczające dla terenu zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia, na działkach nr ewid. 48/1, 48/3, 49/10, obręb 0023 Ławica II

Zawiadomienie o wyniku

Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-5 oraz 7 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 8B do SIWZ – Specyfikacja wykonania usług
Załącznik nr 8 do SIWZ – wycinka drzew i krzewów
Załącznik nr 8A do SIWZ – wykaz drzew i krzwów
Załącznik nr 9B do SIWZ – STWiOR rozbiórki
Załącznik nr 9 do SIWZ – Prace porządkowe_ wywóz i utylizacja śmieci oraz rozbiórka budynków
Załącznik nr 9A do SIWZ – projekt rozbiórki

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2021 r.

Zawiadomienie o wyniku
Informacja z otwarcia ofert – ee
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-4 do SIWZ

 

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na remont wnętrz w Budynku nr 6 na terenie Cytadeli Warszawskiej

Zawiadomienie o wyniku
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 7 do SIWZ – karta gwarancyjna
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt remontu wnętrz
Załącznik nr 9A do SIWZ – Projekt remontu wnętrz rys. 1
Załącznik nr 9B do SIWZ – Projekt remontu wnętrz rys. 2
Załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – ogólna
Załącznik nr 11 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – tynkowanie i malowanie
Załącznik nr 12 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – układanie wykładzin podłogowych
Załącznik nr 13 do SIWZ – przedmiar robót

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż oznakowania zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi oraz oświetlenia ekspozycji zewnętrznej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Zawiadomienie o wyniku – www
Informacja z otwarcia ofert
SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki nr 1-4 oraz 8 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 – OPZ

 

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż oznakowania zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi oraz oświetlenia ekspozycji zewnętrznej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki nr 1-4 oraz 8 do SIWZ
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Infromacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu i wykluczeniu – www

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację i rekonstrukcję zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1-7 oraz 10 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ – IPU

Załącznik nr 9 do SIWZ – MM

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ – tabela elementów rozliczeniowych

Zawiadomienie o wyniku – strona internetowa

 

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi prawne, pozostające w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap”

05062020 Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia

Zawiadomienie o Wyniku Postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści Ogłoszenia

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do umowy – Decyzja nr 145

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi prawne, pozostające w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – TM

MWP – usługi prawne – załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

MWP – usługi prawne – załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu

12032020 Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści ogłoszenia

16032020 Informacja z Otwarcia Ofert

Hits: 0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w 2020 r.

Zawiadomienie o wyniku cz. 2 – www
Zawiadomienie o wyniku – cz. 1 www
Informacja z otwarcia ofert
SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do SIWZ nr 1-3_ 5 oraz 7

Hits: 0