Archiwum autora: Administrator

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2023 r.

Zawiadomienie o wyniku cz. nr 1 – www-sig PŻ

Zawiadomienie o wyniku cz. nr 2 – www-sig PŻ

Zawiadomienie o wyniku cz. nr 3 – www-sig PŻ

Zawiadomienie o wyniku cz. nr 4 – www-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert – sprawa ZP_14_2022-sig PŻ

Informacja o kwocie – sprawa ZP_14_2022-sig PŻ

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ Ochrona-sig PŻ

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ – Ochrona-sig PŻ

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SWZ-sig PŻ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ- ochrona 2023-sig PŻ

Załączniki nr 1-6 do SWZ

Załączniki nr 9 do SWZ

 

Hits: 0

Ogłoszenie o jednoetapowym realizacyjnym konkursie na koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Wyjasnienia 3 tresci Regualminu Konkurs MBW 1920

Załącznik nr 1 do wyjasnień nr 3 – A32 – RZUT WYKOŃCZENIA ŚCIAN 2 PIĘTRO 1

Załącznik nr 2 do wyjaśnień nr 3 – A33 – RZUT WYKOŃCZENIA ŚCIAN 3 PIĘTRO 2

Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie MBW_1920-sig PŻ

Wyjasnienia 2 tresci Regualminu Konkurs MBW 1920

Wyjasnienia nr 1 treści Regulaminu Konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o konkursie

REGULAMIN KONKURSU Muzeum Bitwy Warszawskiej-sig PŻ

Zalacznik_nr_1_IPU

Zalacznik_nr_2

Zalacznik_nr_3a

Zalacznik_nr_3b

Zalacznik_nr_3b1

Zalacznik_nr_3b2

Zalacznik_nr_3c

Zalacznik_nr_3c1

Zalacznik_nr_3d

Zalacznik_nr_3e

Zalacznik_nr_4a

Zalacznik_nr_4b

Zalacznik_nr_5

Załącznik nr 6a

Załącznik_nr_6a1

Załącznik_nr_6b

Załącznik_nr_6c

 

 

 

 

 

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej do obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2023 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – ZP_12 _2022-sig PŻ

Informacja o kwocie ZP-12 2022-sig PŻ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ- EE 2023-sig PŻ

Załącznik-nr-1-i-3-do-SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ

 Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ

Załączniki nr 6 do SWZ – Identyfikator postępowania

 

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Konserwacja transportera opancerzonego SDKFZ 251 wersja D

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – strona ZP 11 2022-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert SdKfz251-sig PŻ

Informacja o kwocie ZP-11 2022-sig PŻ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – ZP-11-sig PŻ

Załączniki nr 1-5 do SWZ

Załączniki nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załączniki nr 7 do SWZ – Identyfikator postępowania

Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

 

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (dostawa i dystrybucja) dla Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa paliwa gazowego – strona-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert – kompleksowa dostawa paliwa gazowego-sig PŻ

Informacja o kwocie – kompleksowa dostawa gazu-sig PŻ

Załącznik nr 1 do SWZ – poprawiony

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ – GAZ-sig PŻ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki nr 1 – 3 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ – Identyfikator

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa energii elektrycznej – strona-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert-sig PŻ

Informacja o kwocie – MWP-sig PŻ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 i 3 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ

Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ

 Załączniki nr 6 do SWZ

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługi sprzątania w obiektach Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego

Zawiadomienie o wyniku postępowania – www-sig PŻ

Informacja z otwarcia ofert – sprzątanie

Informacja o kwocie

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SWZ

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

 Załączniki nr 1 – 4 do SWZ

Załączniki nr 7 do SWZ

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługi sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego

Zawiadomienie o wyniku – cz. nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie

Ogłoszenie o zamówieniu

07122021 Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP-13 na Usługi Sprzątania obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r_

Załączniki nr 1 – 4 do SWZ

Załączniki nr 7 do SWZ

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – cz. 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – cz. 2

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty – cz. 1

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty – cz. 2

Zawiadomienie o wyniku – cz. nr 1

 Zawiadomienie o wyniku – cz. nr 2

 Zawiadomienie o wyniku – cz. nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SWZ

06122021 Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

06122021 Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

02122021 Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP-12 na Usługi Ochrony Obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r_

Załączniki nr 1 – 5 do SWZ

Załączniki nr 8 do SWZ

Hits: 0