Archiwum autora: Łukasz Pożyczek

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę wjazdu na teren Cytadeli Warszawskiej od ul. Wybrzeże Gdyńskie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ

Załaczniki nr 1-11

załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków

załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 4 do SIWZ – informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych robót budowlanych

załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia

załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie na temat uprawnień

załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie w sprawie podwykonawców

załącznik nr 9 do SIWZ – tabela wartości elementów scalonych

załącznik nr 10 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

załącznik nr 11 do SIWZ – karta gwarancyjna

Załączniki nr 12-91

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu treści SIWZ

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie nr 4 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na Usługi sprzątania w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego – oddział Muzeum Katyńskie przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zawiadomienie o wyniku – BIP

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ochrony osób i mienia w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego – Oddział Muzeum Katyńskie przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ – załączniki

Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu treści SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania – BIP

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Wojska Polskiego w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ – załączniki

Zawiadomienie o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ – BIP

Zawiadomienie o wyniku postepowania BIP

Hits: 0

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi wycięcia drzew i krzewów położonych na terenie Cytadeli Warszawskiej przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hits: 0

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy

Załączniki nr 1,4,5 i 7 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie nr 1

Decyzja o unieważnieniu postępowania – BIP

Hits: 0

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na obsługę techniczną otwarcia wystawy stałej Muzeum Katyńskiego – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w dniu 3 października 2015 r.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 3.10.15.docx

Hits: 0

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na obsługę techniczną uroczystego otwarcia Muzeum Katyńskiego – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w dniu 17 września 2015 r.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hits: 0