Wykonanie utwardzenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby oddziału MWP – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

Przeglądasz starą wersję wpisu, z 30 kwietnia 2019 o 10:44:03. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.

SIWZ

Załączniki nr 1-6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ – IPU

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ – Projekt Wykonawczy Wyciąg

Załącznik nr 11 do SIWZ – STWOIR

Załącznik nr 12 do SIWZ – Przedmiar robót

 

Hits: 0


Aktualizacje strony:

Zmiany:

30 kwietnia 2019 o 10:44:03Current Revision
Title
 Wykonanie utwardzenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby oddziału MWP – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu
Content
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/SIWZ.pdf">SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/SIWZ.pdf">SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załączniki- nr-1-6-do-SIWZ.doc" >Załączniki nr 1-6 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załączniki- nr-1-6-do-SIWZ.doc" >Załączniki nr 1-6 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-7-do-SIWZ- IPU.doc">Załącznik nr 7 do SIWZ - IPU</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-7-do-SIWZ- IPU.doc">Załącznik nr 7 do SIWZ - IPU</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-8-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 8 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-8-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 8 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-9-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 9 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-9-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 9 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-10-do-SIWZ- Projekt-Wykonawczy- Wyciąg.zip">Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt Wykonawczy Wyciąg</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-10-do-SIWZ- Projekt-Wykonawczy- Wyciąg.zip">Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt Wykonawczy Wyciąg</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-11-do-SIWZ-STWOIR.zip" >Załącznik nr 11 do SIWZ - STWOIR</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-11-do-SIWZ-STWOIR.zip" >Załącznik nr 11 do SIWZ - STWOIR</a>
<a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-12-do-SIWZ- Przedmiar-robót.pdf" >Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót</a> <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Załącznik- nr-12-do-SIWZ- Przedmiar-robót.pdf" >Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót</a>
  <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/16052019- Informacja-z- Otwarcia-Ofert- na-wykonanie- utwardzenia- pomiędzy-pawilonami- wystawowymi- na-potrzeby-oddziału-MWP- Muzeum-Broni- Pancernej-w- Poznaniu.pdf">16052019 Informacja z Otwarcia Ofert na wykonanie utwardzenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby oddziału MWP - Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu</a>
&nbsp; <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/Zawiadomienie- o-wyniku-postępowania.pdf" >Zawiadomienie o wyniku postępowania</a>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Hits: 0